Zie jaarkalender en uurregeling rijhal onder rubriek "Documenten"

 31 augustus, 1 en 2 SEPTEMBER jumping K.R. op Basvelden. Zie Nieuws!

Alle hulp van de leden welkom!! Geef uw naam tijdig op aan Lucien of Rudy!!

Graag ook alle medewerking voor geregeld onderhoud van de accomadaties. Contacteer de voorzitter.